Warunki ogólne
Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.grzechhaircare.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Sklep www.grzechhaircare.com jest prowadzony przez firmę: GrzechHair

Adres do korespondencji:

GrzechHair Care
Podwale Staromiejskie 109/112, 80-834 Gdańsk
tel. 538 531 541
gdansk@grzechhair.com

Zakup w sklepie internetowym www.grzechhaircare.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu:

I Procedura składania i realizacji zamówień
Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma GrzechHair zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

Firma GrzechHair zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

Firma GrzechHair wystawia na każda sprzedaż paragon, na życzenie f-vat.

Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową ale istnieje możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

II Zasady Reklamacji/Zwroty
Reklamacje:

-uszkodzenia przesyłki/ niekompletność przesyłki
Zawartość otrzymanej przesyłki należy sprawdzić zaraz po jej odbiorze w obecności kuriera.
W przypadku niekompletności zamówienia należy spisać protokół z kurierem i niezwłocznie skontaktować się z firmą GrzechHair (e-mail: gdansk@grzechhair.com lub telefonicznie: 538 531 541)
W przypadku uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody z kurierem i niezwłocznie skontaktować się z firmą GrzechHair (e-mail: gdansk@grzechhair.com lub telefonicznie: 538 531 541) W celu ułatwienia postępowania prosimy o dokumentację zdjęciową przesłaną na maila: gdansk@grzechhair.com
-reklamacja towaru
Jeżeli towar nie spełnia Państwa oczekiwań należy wypełnić formularz reklamacji i dołączyć go do przesyłki wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura), kartą gwarancyjną (jeśli była wydana) oraz reklamowanym produktem.
Reklamacja dostarczona bez w/w dokumentów nie będzie rozpatrywana i automatycznie uzyska status "NIEZASADNEJ".
Reklamowany towar należy przesłać na własny koszt na adres siedziby firmy:
GrzechHair Care Podwale Staromiejskie 109/112, 80-834 Gdańsk
Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletnej przesyłki (z wszystkimi dokumentami).
Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na podany w formularzu adres mailowy lub udzielona telefonicznie.

Zwroty:
Klient ma prawo do zwrotu zamówionych towarów w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podawania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
Jeżeli towar nie spełnia Państwa oczekiwań należy wypełnić formularz zwrotu i dołączyć go do przesyłki wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura), kartą gwarancyjną (jeśli była wydana) oraz zwracanym produktem.
Zwrot bez dostarczonych w/w dokumentów nie będzie rozpatrywany i automatycznie uzyska status "NIEZASADNEGO".
Zwracany towar należy przesłać na własny koszt na adres siedziby firmy:
GrzechHair Care Podwale Staromiejskie 109/112, 80-834 Gdańsk
Zwrot jest rozpatrywany w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletnej przesyłki (z wszystkimi dokumentami).

Jako kwotę należności podlegającą zwrotowi rozumieć należy tylko i wyłącznie wartość zwracanego towaru. Koszty wysyłki towaru nie podlegają zwrotowi.

Niedostarczone zamówienie
Jeżeli towar nie został dostarczony w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia lub otrzymania informacji o wysyłce, klient ma obowiązek zgłosić ten fakt, celem wyjaśnienia sprawy w terminie nie przekraczającym III miesięcy, licząc od daty złożenia zamówienia. Po tym terminie towar zostaje uznany za dostarczony.

W razie zaginięcia przesyłki, powstałego z winy osób trzecich, firma GrzechHair zastrzega sobie 60 dni roboczych na ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji (złożenie reklamacji, odpowiedź reklamacyjna, itp.).

Odpowiedź w sprawie zwrotu zostanie przesłana na podany w formularzu adres mailowy lub udzielona telefonicznie.
Jako, że jest to produkt osobisty, nie są uwzględniane zwroty towarów używanych lub zniszczonych w wyniku złego użytkowania. Nie będą również przyjmowane zwroty włosów po zdjęciu zabezpieczeń które dla naszych klientek stanowią gwarancję tego, ze zakupiony towar jest nowy.