Firma GrzechHair gwarantuje wysoką jakość włosów.

Ewentualne wady produkty ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie. Czas, w którym uszkodzone produkty pozostają w naprawie nie jest wliczany w okres gwarancji.

Kwarta Gwarancyjna powinna być kompletnie i czytelnie wypełniona, podpisana przez sprzedawcę, nie może zawierać skreśleń, poprawek.

Okres gwarancji to 6 miesięcy i zaczyna się od daty podanej w rubryce „Data sprzedaży".
W przypadku wystąpienia wady, włosy powinny zostać  związane po 20szt., u nasady łączenia, dostarczone w oryginalnym opakowaniu lub innym należycie zabezpieczonym opakowaniu, do siedziby firmy GrzechHair, Przebendowskich 49a, 81-526 Gdynia. Włosy wysyłane na regeneracje powinny zostać zapakowane w ten sam sposób.
 
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub niezgodną z zasadami pielęgnacją włosów przedłużanych oraz wady spowodowane zdarzeniami losowymi. Jako, że jest to produkt osobisty, nie są uwzględniane także zwroty towarów używanych lub zniszczonych w wyniku złego użytkowania.

Firma GrzechHair może odmówić naprawy gwarancyjnej w przypadku użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Klient ma prawo do reklamacji jakościowej nowego produktu, w tym celu reklamowany towar należy odesłać na adres naszej siedziby na własny koszt dołączając do przesyłki formularz reklamacji wraz z dowodem zakupu. Formularz znajduję się na stronie: https://www.grzechhair.com/images/formularzreklamacji.pdf
Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji najpóźniej po 10 dniach roboczych nastąpi zwrot gotówki lub wymiana towaru na nowy i zostanie on wysłany na koszt firmy.  W przypadku gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, towar wraz z odpowiedzią na reklamacje zostanie odesłany na koszt firmy.

Zasady pielęgnacji włosów przedłużanych: