Informacja o sklepie

GrzechHairCare.com - hurtownia i sklep fryzjerski
Podwale Staromiejskie 109/112, 80-834 Gdańsk
Poland, NIP: 5882354581

Telefon:
538 531 541

gdansk@grzechhair.com

Kontakt

opcjonalne

Administratorem danych osobowych jest GrzechHair Grzegorz Grzech z siedzibą przy ul. Przebendowskich 49a, 81-526 Gdynia. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: rodo@grzechhair.com. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1, lit a, b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., tj. RODO, oraz zgody osoby, której dane dotyczą, która może być w każdym momencie wycofana. Dane przetwarzane są w celu w celu oferowania, obsługi i realizacji usług finansowych, udokumentowania w/w czynności i zapewnienia najwyższej jakości usług dla klientów GrzechHair Grzegorz Grzech. Administrator nie udostępnia danych, ani nie przekazuje danych do państw trzecich/ organizacji międzynarodowych. GrzechHair Grzegorz Grzech przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

- firmom kurierskim - UPS, DPD, Poczta Polska,InPost.

Dane przetwarzane w związku z zawartymi umowami o świadczenie usług zamówienia sprzedaży towarów będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie do 30 lat po zakończeniu współpracy pomiędzy podającym dane a GrzechHair Grzegorz Grzech. Dane pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu ustania jej ważności. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego celu.